صنعت موتورسیکلت به حمایت نیاز دارد

منبع : صنعت ماشین دسته بندی : دانشنامه خودرو کد خبر : 58120 1 هفته قبل 129
صنعت ماشین: Talk show بررسی چالش ها و فرصت های صنعت موتورسیکلت در ایران برگزار شد. 
مشاهده این خبر در سایت مرجع